Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                         
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               

Stránka je ilustrovaná maľbami dominikánskeho umelca Fra Angelica (1387–1455). Na obrázku vľavo hore je vyobrazené stretnutie Panny Márie s Alžbetou. Vpravo je ilustrácia anjela.

Ďalšie podujatia DMC tu...
Počet návštevníkov  
Dnes  

Vitajte na našej
internetovej stránke!

Dominikánske mariánske centrum (DMC) založila Rehoľa dominikánov v roku 1994 na podporu a rozvoj ružencového apoštolátu, ktorého neodeliteľnou súčasťou sú ružencové bratstvá (RB). Úlohou DMC je koordinovať ich činnosť v duchu učenia Katolíckej cirkvi a tradičnej dominikánskej spirituality. Šírením modlitby posvätného ruženca sa snaží prispievať k prehlbovaniu viery v Ježiša Krista, k posilňovaniu dôvery a lásky medzi ľuďmi.

POZNÁMKA: Dominikánske mariánske centrum spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, nájdete tu...

Naposledy pridané

POZÝVAME: Ešte sú voľné miesta na duchovné cvičenia v Piešťanoch s bratom Šimonom Tyrolom OP!

PONUKA: Kalendáre DMC na rok 2019

14.8.2018: Aktualizovaný zoznam podujatí DMC

Aktualizovaná kompletná ponuka DMC

POZVÁNKA na púť RB do Šaštína

Knižná novinka: Pauline Jaricot — Príbeh môjho života

Knižná novinka:
Ruženec — Jednoduchá a hlboká modlitba

Aktuálne vydanie Stanov ružencových bratstiev

Rehoľa dominikánov na Slovensku

Želáme vám krásne vianočné sviatky a čo najviac potešujúcich dní v roku 2012.

 

 

V novom roku 2014 vám želáme
Božie požehnanie,
mnoho lásky, radosti a spokojnosti,
aby vaše ružencové bratstvá
boli svedectvom Božej starostlivosti,
štedrosti a dobroty.

Rosarium.op.org