Časopis Ruženec

Obľúbeným periodikom členov ružencových bratstiev, ale aj všetkých nadšencov modlitby posvätného ruženca (a nielen ich) je mesačník Ruženec.

Časopis Ruženec založili dominikáni v roku 1946. Vychádzal však len do konca roku 1948, keď jeho vydávanie komunistami ovládaná štátna moc zakázala. Obnoviť sa ho podarilo až v roku 1996.

V súčasnosti časopis vychádza na 36 stranách formátu A5 s pomerne pestrým a pútavým obsahom. Jeho kostru tvoria pravidelné informácie, ktoré súvisia s činnosťou a aktivitami ružencových bratstiev na Slovensku, nechýbajú však ani rôzne obľúbené rubriky.

V časopise majú svoje pravidelné miesto aj meditácie k jednotlivým tajomstvám modlitby posvätného ruženca, listy čitateľov, životopisy zaujímavých dominikánskych osobností, ale tiež rôzne reportáže.

Pútavo sú spracovávané aj rubriky, ktoré vznikajú na podnet významných, výročných udalostí.

Šéfredaktorom časopisu je od konca roku 2005 páter Michal Krovina.

 

 

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Pozri tiež:

Ruženec – ročník 2014
Ruženec – ročník 2013
Ruženec – ročník 2012
Ruženec – ročník 2011
Ruženec – ročník 2010
Ruženec – ročník 2009

História časopisu Ruženec

Ako si objednať časopis Ruženec

Jedna z tituliek časopisu Ruženec (Fra Angelico: Korunovanie Panny Márie – detail).
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum