Stručne o našej činnosti

Aj na Slovensku sa o šírenie ruženca a zakladanie či spravovanie ružencových bratstiev starajú bratia dominikáni. Slovenská provincia Rehole kazateľov za týmto účelom v roku 1994 založila Dominikánske mariánske centrum (DMC) so sídlom v Košiciach, do ktorého provinciál rehole spomedzi bratov dominikánov zároveň menuje provinčného promótora pre ruženec.

Dominikánske mariánske centrum:
• zabezpečuje kontakt s ružencovými bratstvami (RB)
• registruje členov RB
• v spolupráci s promótorom pre ruženec vystavuje Zakladacie
a Potvrdzujúce listiny RB
• pripravuje časopis Ruženec
• pripravuje informačné materiály pre členov RB
• organizuje duchovné obnovy vo farnostiach
• organizuje duchovné cvičenia

Prvoradým cieľom DMC na čele s promótorom pre ruženec je šírenie ružencového apoštolátu v duchu stáročiami overenej dominikánskej tradície, šírenie evanjeliového posolstva vzájomnej lásky na pozadí modlitby posvätného ruženca a z toho vyplývajúceho dobra medzi ľuďmi – to všetko v súlade s učením Katolíckej cirkvi.

Pozri tiež

Ponuka tlačených materiálov DMC

Čo je zmyslom ružencových bratstiev

Ako finančne podporiť činnosť DMC

Z histórie časopisu Ruženec

   O činnosti DMC
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum