Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Časté otázky

Čo je ružencové bratstvo?

Stať sa členom ružencového bratstva?

Čo je zmyslom ružencových bratstiev?

Ako a kde môže vzniknúť ružencové bratstvo?

Aké vlastnosti by mali charakterizovať člena ružencového bratstva?

Aký úžitok prináša členstvo v RB jeho členom?

Nakoľko je v ružencovom bratstve dôležitá modlitba posvätného ruženca?

Aká je organizačná štruktúra RB?

Môžu sa členovia RB stretávať aj oddelene – po jednotlivých ružiach?

Otázky publikované v časopise Ruženec

Musíme sa stretávať? (Ruženec 1/2008)

Aký ruženec sa modliť v pôste
a na Veľkú noc? (Ruženec 3/2008)

Posvätný či svätý ruženec? (Ruženec 6/2008)

Modlím sa denne svoj desiatok...
Nestačí to? (Ruženec 2/2009)

Je potrebné platiť členský príspevok?
(Ruženec 3/2009)

Sú potrebné voľby v ružencovom
bratstve? (Ruženec 4/2009)

Dedí sa služba horliteľa? (Ruženec 6/2009)

Čo znamená byť v ružencovom bratstve
členom Svätého alebo
Večného ruženca? (Ruženec 11/2009)

Možno vylúčiť člena z ružencového
bratstva? (Ruženec 12/2009)

Čo s odcestovanými členmi ružencového
bratstva? (Ruženec 1/2010)

Možno sa modliť viac záväzkov súčasne? (Ruženec 9/2010)

Rozvadené ružencové bratstvo?
(Ruženec 10/2010)

Je nesplnenie záväzku člena ružencového bratstva hriechom? (Ruženec 3/2011)

Aký význam má neúplná ruža? Ako funguje? (Ruženec 5/2011)

Ako vymieňať ružencové tajomstvá
(Ruženec 6/2011)

Kedy vymieňať ružencové tajomstvá
(Ruženec 8/2011)

 

 

Otázky k obnove ružencového bratstva

Ako poznáme, že je čas uvažovať o obnove nášho ružencového bratstva?

Ako obnoviť, oživiť ružencové bratstvo?

Praktické rady k obnove ružencového bratstva

Kto je horliteľ ruže? A kto je horliteľ ružencového bratstva?

V čom spočíva služba horliteľa ružencového bratstva?

 

Príspevky k téme
Stretnutie ružencového bratstva

1. Poznávací znak (Ruženec 9/2011)
2. Dĺžka stretnutia (Ruženec 10/2011)
3. Príprava (Ruženec 11/2011)
4. Obsah mesačného stretnutia

 

Stanovy ružencových bratstiev

Informácie o Stanovách RB, ako aj link na ich stiahnutie nájdete tu...

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum