Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku

Život v ružencových bratstvách prináša rôzne (aj ťažké) otázky, ktoré je potrebné riešiť, lebo v opačnom prípade sa môže stať aj to, že ružencové bratstvo prestane existovať – teda fungovať tak, ako má. Ako vzniknuté otázky riešiť? Kde nájsť patričné usmernenia?

Odpoveďou sú Stanovy ružencových bratstiev, praktická brožúrka, ktorá by nemala chýbať na stole žiadnej horliteľky (horliteľa) ružencového bratstva, ale aj horliteľky (horliteľa) ruže.

Stanovy vnášajú do činnosti ružencových bratstiev poriadok v každej oblasti členstva – v Živom, Večnom i Svätom ruženci. Ale riešia aj otázky v oblasti finančného hospodárenia či jednotlivých volieb, čím odstraňujú prípadné nedorozumenia. Fungovanie bratstva sa vďaka Stanovám stáva jasným, prehľadným a zrozumiteľným.

Objednať si ich možno listom, emailom, alebo telefonicky, poprípade si ich možno osobne zadovážiť v Dominikánskom mariánskom centre v Košiciach, tel.: (055) 6230 137.

Stanovy ružencových bratstiev si tiež môžete stiahnuť do svojho počítača ako dokument vo formáte *pdf. Stačí, keď kliknete na nasledujúci link pravým tlačítkom myši –

Stanovy ružencových bratstiev na Slovensku ako dokument na stiahnutie vo formáte *pdf

– a v menu zadáte príkaz Uložiť cieľ ako... a následne v kontextovom okne tento príkaz potvrdíte tlačítkom Uložiť.

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Pozri tiež

Časopis Ruženec

Kompletná ponuka tlačených materiálov DMC

Kniha „Ruženec –
S Máriou kontemplovať Krista“

Kniha „Svätý Dominik

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec    
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                           
   Časopis Ruženec            
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                               
Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum