Promótor pre ruženec

Duchovné sprevádzanie členov ružencových bratstiev (RB) na Slovensku je zverené provinčnému promótorovi pre ruženec. Jemu je zverená služba zakladať RB, koordinovať ružencový apoštolát, a navštevovať jednotlivé RB vo farnostiach na území Slovenska.

Promótora pre ruženec menuje provinciál Rehole dominikánov. Menovanie podlieha schváleniu generálnej kúrie dominikánov v Ríme.

V lete roku 2017 sa provinčným promótorom pre ruženec na Slovensku stal brat Alan Dely OP.

 

Zoznam promótorov pre ruženec
od založenia DMC v roku 1994:

Humbert Virdzek OP (1994– 2001)
Matúš Kušnír OP (2001–2003)
Kristián Šalamon OP (2003–2004)
Šimon Tyrol OP (2004–2013)
Melichar Matis OP (2013–2017)
Alen Dely OP (2017–

 

Provinčný promótor pre ruženec brat Alan Dely OP

Pozri tiež

Rozhovor s bratom Šimonom Tyrolom OP

Rozhovor s bratom Melicharom Matisom OP

   O činnosti DMC                
   História RB                        
   Ružencové bratstvo       
   Promótor pre ruženec
   Podujatia DMC                 
   Vaše otázky                      
   Ponúkame                        
   Časopis Ruženec           
   Modlitba ruženca            
   Kontakt                              

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum