Archív podujatí DMC uskutočnených v roku 2011   

JANUÁR

Mesiac: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

   

15. 1. 2011 — Sládkovičovo — duchovná obnova RB
16. 1. 2011 — Bratislava-Podunajské Biskupice — duchovná obnova RB
22. 1. 2011 — Hudcovce + Topoľovka — duchovná obnova RB
23. 1. 2011 — Stropkov — duchovná obnova RB
29. 1. 2011 — Dolné Mladonice + Čekovce — duchovná obnova RB
30. 1. 2011 —
Sklabiná — duchovná obnova RB


 

15. 1. 2011 — Sládkovičovo — duchovná obnova RB

Prvá cesta promótora pre ruženec, pátra Šimona Tyrola, za členmi ružencových bratstiev v roku 2011 sa uskutočnila v sobotu 15. januára 2011, keď sa na pozvanie Františky Babaríkovej, horliteľky ružencového bratstva, vybral za ruženčiarmi do obce Sládkovičovo (dekanát Galanta). Samotné stretnutie začalo popoludní pracovným stretnutím s horliteľmi ruží. Po ňom nasledovala modlitba rozjímavého radostného ruženca a svätá omša. Po svätej omši vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie si prítomní mohli pozrieť a vypočuť prezentáciu o ružencových bratstvách. Podujatia sa zúčastnil aj miestny pán farár Ladislav Šálka.


 

16. 1. 2011 — Bratislava-Podunajské Biskupice — duchovná obnova RB 

 

V nedeľu 16. januára 2011 sa uskutočnila duchovná obnova pre ruženčiarov vo farnosti Bratislava-Podunajské Biskupice (dekanát Bratislava-Juh), ktorú spravuje pán farár Jozef Vadkerti. Najskôr dopoludnia pátri Bruno Donoval a Šimon Tyrol odslúžili nedeľné sväté omše vo farskom Kostole sv. Mikuláša a v Kostole sv. Kríža. V homíliach sa zamerali na pozvanie nasledovať Božieho baránka tak, ako sv. Ján Krstiteľ, s odvahou vydávať svedectvo každý deň vo svojej rodine, na pracovisku, v škole...
Popoludní sa v nemocničnom kostole uskutočnilo stretnutie s horliteľmi ruží, na ktorom prejavili záujem reformovať svoje ružencové bratstvo v zmysle Stanov pre ružencové bratstvá na Slovensku. Páter Šimon vo svojej prednáške vysvetlil zmysel ružencového bratstva a formy členstva, predstavil jeho históriu a súčasné možnosti, rovnako im porozprával o práci DMC, a tiež im priblížil časopis Ruženec. 


 

22. 1. 2011 — Hudcovce + Topoľovka — duchovná obnova RB

V sobotu 22. januára sa uskutočnila duchovná obnova ružencových bratstiev (RB) vo farnosti Topoľovka (dekanát Humenné). Podujatie začalo dopoludnia vo filiálnom Kostole sv. Terézie z Lisieux v Hudcovciach, kde promótor pre ruženec Šimon Tyrol miestnym ruženčiarom priblížil zmysel existencie ružencového bratstva, možné formy členstva v ružencovom bratstve a tiež Stanovy ružencových bratstiev. Po prednáške sa účastníci duchovnej obnovy zapojili do spoločnej modlitby posvätného ruženca, ktorú podľa knihy „Ruženec – S Máriou kontemplovať Krista“ viedol dominikán Bruno Donoval.
Popoludní duchovná obnova pokračovala vo farskom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Topoľovke, kde pracovníčka Dominikánskeho mariánskeho centra Gabriela Tóthová vysvetlila, ako majú členovia RB zmysluplne fungovať podľa Stanov RB, a tiež odpovedala na otázky prítomných ruženčiarov. Aj po tejto časti duchovnej obnovy sa jej účastníci zapojili do spoločnej modlitby posvätného ruženca. Podujatie uzavrela svätá omša. 


 

23. 1. 2011 — Stropkov — duchovná obnova RB

V nedeľu 23. januára sa dvojica dominikánov, promótor pre ruženec Šimon Tyrol a jeho pomocník Bruno Donoval, vybrala do Stropkova, sídla rovnomenného dekanátu. Stalo sa tak na základe pozvania miestneho dekana Jána Šveca-Bilého, ktorý si želal, aby dominikáni ruženčiarom vysvetlili, ako postupovať, keď sa rozhodnú oživiť či obnoviť činnosť svojho ružencového bratstva. Duchovná obnova začala dopoludnia svätou omšou vo farskom Kostole Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, na ktorej sa prítomným prihovoril promótor pre ruženec Šimon Tyrol na tému „Objavme spoločne hĺbku a silu ruženca.“
Popoludní duchovná obnova pokračovala v kostole stretnutím s ruženčiarmi. Promótor na ňom priblížil históriu a zmysel ružencových bratstiev, formy členstva, stanovy, rozobral tému, prečo a ako majú v ružencovom bratstve prebehnúť voľby... a napokon v diskusii odpovedal na otázky prítomných.
Následne večerná svätá omša ukončila program duchovnej obnovy v Stropkove.


 

29. 1. 2011 — Dolné Mladonice + Čekovce — duchovná obnova RB 

Vo farnosti Čekovce (dekanát Krupina) sa na pozvanie miestneho administrátora farnosti Juraja Mojžiša v sobotu 29. januára uskutočnila duchovná obnova pre ružencové bratstvá farnosti. Dopoludňajšiemu programu vo filiálnom kostole sv. Anjelov Strážcov v Dolných Mladoniciach dominovala prezentácia Šimona Tyrola o poslaní RB v dnešnom svete, po ktorej nasledovala spoločná modlitba radostného ruženca a svätá omša. Popoludní sa rovnaký program uskutočnil aj vo farskom Kostole ružencovej P. Márie v Čekovciach. Obe sväté omše celebroval páter Bruno Donoval.


 

30. 1. 2011 — Sklabiná — duchovná obnova RB

Duchovná obnova pre ružencové bratstvá sa uskutočnila aj v nedeľu 30. januára – tentoraz vo farnosti Sklabiná (dekanát Veľký Krtíš). Aj tu sa duchovnú akciu podarilo zorganizovať na základe podnetu miestneho kňaza – Dominika Markoša. Najskôr dopoludnia páter Tyrol odslúžil nedeľné bohoslužby vo filiálnych obciach Obeckov a Nová Ves a následne páter Bruno Donoval vo farskom Kostole sv. Mikuláša. Duchovná obnova potom pokračovala popoludní vo farskom kostole, kde P. Šimon Tyrol ako obyčajne priblížil veriacim históriu RB, ich zmysel a stanovy, ktoré sú dnes dôležitou pomôckou pre horliteľov RB a jednotlivých ruží, aby bratsvo fungovalo naozaj užitočne a efektívne.

 

 

Copyright © 2009–2018 Dominikánske mariánske centrum

Aktuálne

Sväté omše za členov RB na Slovensku odslúži brat Alan Dely OP:
— za živých vždy v prvú sobotu v mesiaci
— za zosnulých vždy v druhú sobotu v mesiaci

Zoznam plánovaných duchovných obnov v roku 2018

Zoznam priebežne aktualizujeme na stránkach časopisu Ruženec. Zmena programu vyhradená.

8. september (sobota) — Bánov

9 september (nedeľa) — Bzovík

9 september (nedeľa) — Chlebnice

16. september (nedeľa) — Levoča

22. september (sobota) — Dlhá Lúka

22. september (sobota) — Báb

22. september (sobota) — Liptovské Matiašovce

23. september (nedeľa) — Kapušany, Lipníky, Lada

13. október (sobota) — Rajec

14. október (nedeľa) — Myjava

21 október (nedeľa) — Slovenská Ves

21. október (nedeľa) — Vyšné Opátske

10 november (sobota) — Stráňany